Bộ sưu tập màn hình Tết Tân Sửu 2021

1Life chúc tất cả khách hàng:

Năm Tân Sửu tới
Ai cũng giàu to
Sức khỏe chẳng lo
Chứng khoán nhảy cò
Xanh tím như mơ
Buồn bực xếp xó
Khó khăn chuyện nhỏ
Việc chạy ro ro
Không còn nhăn nhó
Muốn gì được đó!

Bộ sưu tập Màn hình Tân Sửu 2021 1LIFE: tải file chất lượng cao

Thiết kế 1: Trâu xanh trâu tím - Chứng khoán xanh tím

   

Tải file chất lượng cao tại đây: Màn hình Tân Sửu 2021

Tải file chất lượng cao tại đây: Màn hình Tân Sửu 2021

Thiết kế 2: Trâu xanh trâu tím - Đủng đỉnh khai xuân

Tải file chất lượng cao tại đây: Màn hình Tân Sửu 2021

Tải file chất lượng cao tại đây: Màn hình Tân Sửu 2021

Thiết kế 3: Trâu đỏ tài lộc - Trâu vàng may mắn

Tải file chất lượng cao tại đây: Màn hình Tân Sửu 2021

Tải file chất lượng cao tại đây: Màn hình Tân Sửu 2021

← Bài trước Bài sau →