Sách Sơ Cứu Nhanh

-10% 135,000₫ 150,000₫

Mô tả

Sơ Cứu là một kỹ năng thật sự rất cần thiết cho hoạt động hàng ngày của con người. Quyển sách Sơ Cứu Nhanh tổng kết, chắt lọc các kiến thức khoa học đúng và cập nhật nhất 61 tình huống sơ cứu hay gặp, giúp bạn chủ động hơn đối với sức khoẻ con nhỏ, bản thân, gia đình và giúp đỡ cộng đồng xung quanh mình khi cần.

Đây là quyển cẩm nang cần có trong mọi gia đình, do Bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo và nhóm Sơ Cứu Happy Baby biên soạn.

 Sách Sơ Cứu Nhanh